%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Copyright: 2010 Integrated Sytems Laboratory, ETH Zurich
%%      http://www.iis.ee.ethz.ch/~sha3
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear;
clc;

N  = 1;
nmax = 2;
pl  = 1;

h = 256;
b = 32;
r = 16;

disp(['Start generating ' num2str(N+1) ' test vectors for CubeHash'...
   num2str(r) '/' num2str(b) '-' num2str(h)])

stm = fopen(['cubehash' num2str(h) '_stimuli.asc'], 'w', 'native');
exp = fopen(['cubehash' num2str(h) '_expresp.asc'], 'w', 'native');

% RESET Cycles

fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [0 0 0 0]);
fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [0 0 0 0]);
fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);
fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);

%%%%% START SIMULATION %%%%%

% ZERO INPUT --------------------------------------------------------------
% n = ceil(nmax*rand(1,1));
% M = zeros(n,b*8/32);
% H = cubehash(M, h, r, b);
% 
% for i=1:n
%   if i==1,
%     fprintf(stm, '%X %X %X %08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X\n', [1 1 1 M(i, :)]);
%   else
%     fprintf(stm, '%X %X %X %08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X\n', [1 0 1 M(i, :)]);
%   end
%   
%   for j=1:r*pl-1
%     fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);
%   end
% end
% 
% for i=1:h/8,
%   fprintf(exp, '%02X', H(i));
% end
% fprintf(exp, '\n');
% 
% for i=1:r*10*pl+1
%   fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);
% end

% RANDOM INPUT ------------------------------------------------------------
for j=1:N,
  
  n = ceil(nmax*rand(1,1));
  M = round((2^8-1)*rand(n,b*8/32));
  
  n = 4;
  M = round((2^8-1)*ones(n,b*8/32));
  H = cubehash(M, h, r, b);

  for i=1:n
    if i==1,
      fprintf(stm, '%X %X %X %08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X\n', [1 1 1 M(i, :)]);
    else
      fprintf(stm, '%X %X %X %08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X\n', [1 0 1 M(i, :)]);
    end

    for j=1:r*pl-1
      fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);
    end
  end

  for i=1:h/8,
    fprintf(exp, '%02X', H(i));
  end
  fprintf(exp, '\n');

  for i=1:r*10*pl+1
    fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);
  end
  
end

% -------------------------------------------------------------------------

for i=1:10*pl, 
  fprintf(stm, '%X %X %X %064X\n', [1 0 0 0]);
end

% END ROUND ---------------------------------------------------------------

fclose(stm);
fclose(exp);

disp('End generation')

Generated on Fri Sep 24 10:39:12 CEST 2010
Home